+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Ogólnopolska konferencja naukowa – Bezpieczeństwo w transporcie 13.06.2023 r. godzina rozpoczęcia 11:00.

Cele Konferencji

 1. Identyfikacja współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.
 2. Określenie warunków organizacyjnych, infrastrukturalnych i szkoleniowych
  bezpieczeństwa transportowego.
 3. Prezentacja dorobku nauki i praktyki w zakresie:
 • kształtowania bezpieczeństwa państwa w warunkach współczesnych w transporcie
  drogowym,
 • wpływu bezpieczeństwa państwa na bezpieczeństwo obywateli,
 • prezentacji aktualnych problemów bezpieczeństwa państwa w kontekście infrastruktury
  drogowej,
 • pogłębienia współpracy miedzy przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej z kraju i
  zagranicy,
 • pogłębienia współpracy międzyuczelnianej.

Problematyka konferencji

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, którego celem jest identyfikacja współczesnych
realiów, zagrożeń i szans dla zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie.
Debata, w której udział wezmą eksperci z ogólnopolskich ośrodków naukowych, odbędzie sie
w czterech blokach tematycznych:

Komitet organizacyjny

Przewodniczący rady naukowej:
dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew CIEKANOWSKI

Wiceprzewodniczący rady naukowej:
nadinsp. dr hab. Iwona KLONOWSKA — Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
płk prof. dr hab. inż. Leszek ELAK — Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
prof. dr hab. Brunon HOŁYST – Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
prof. dr hab. Marian KOPCZEWSKI — Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
prof. dr hab. Sławomir M. MAZUR — Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO — Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Członkowie rady naukowej:
prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI — Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. dr hab. Dariusz BOGUSZ – Lotnicza Akademia Wojskowa
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK — Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ — Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Valery KUZNIECOV — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
prof. dr hab. inż. Bogdan MICHAILUK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
prof. dr hab. Zbigniew MODRZEJEWSKI — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy NITYCHORUK — Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
prof. dr hab. Monika OSTROWSKA — Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
prof. dr hab. Yury PAULIUCHUK — Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Piotr PŁONKA — Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr POSOBIEC — Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
prof. dr hab. Anatolij RADKEWYCZ— Ukraiński Państwowy Uniwersytet Nauki i Technologii, Dniepr
prof. dr hab. Bronisław SITEK — Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
prof. dr hab. Magdalena SITEK — Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
prof. dr hab. Małgorzata SUCH-PYRGIEL — Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
prof. dr hab. Agata TYBURSKA — Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Jarosław TESKA — Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI – Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. dr hab. Sylwia WOJCIECHOWSKA-FILIPEK — Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
prof. dr hab. Henryk WYRĘBEK — Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Renata STOJECKA – ZUBER — Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
dr Sebastian BĄK — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
dr Beata BŁAŻEJEWSKA — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
dr Dariusz BRĄŻKIEWICZ — Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr Aleksandra CHYC — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
dr Mariusz CZTERNASTEK — Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Aneta CHRZĄSZCZ — Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr inż. Ireneusz FURA — Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie
dr Krzysztof GŁOWIŃSKI — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
płk dr Zbigniew GROBELNY — Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr Adam KWIATKOWSKI — Akademia Pomorska w Słupsku
dr inż. Grzegorz LEWANDOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr Monika ŁĘSKA — Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr inż. Stanisław KRYSIŃSKI — Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie
dr Andrzej MARJAŃSKI — Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr Robert MACIEJCZYK — Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
dr Julia NOWICKA — Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr Katarzyna-OCHYRA ŻURAWSKA — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
dr Krzysztof OGONOWSKI – Lotnicza Akademia Wojskowa
dr Waldemar PERDION — Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie
dr inż. Zbigniew SKWAREK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr Krzysztof STAROŃ — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
dr Marcin SZWIEC — Akademia Polonijna w Częstochowie
dr Zdzisław SZYMAŃSKI — Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr inż. Mariusz WOJCISZKO — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
dr Sławomir WRONKA — Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
dr inż. Robert ZAKRZEWSKI — Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr Wiesława ZAŁOGA — Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
dr Karol ZYGO — Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Sławomir ŻURAWSKI — Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
mgr Anna JĘDRZEJEWSKA-SZPAK — Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Komitet organizacyjny:
dr Julia NOWICKA — przewodnicząca
dr inż. Mariusz WOJCISZKO — wiceprzewodniczący
dr Krzysztof GŁOWIŃSKI — sekretarz,
+ 48 501 076 666, rektorat@mans.org.pl

Ważne terminy

 • Zgłoszenie do wystąpienia w Konferencji
  (z podaniem tematu wystąpienia) do 25.05.2023 r.
 • Konferencja odbędzie się 13.06.2023 r. Godzina rozpoczęcia 11:00.
 • Przesłanie artykułu: do 15.06.2023 r.

Ważne informacje

Wymagania edytorskie opracowania referatu:

 • Objętość tekstu przeznaczonego do publikacji — 14 do 18 stron
 • Format dokumentu Word
 • Czcionka Times New Roman — rozmiar czcionki 12 pkt
 • Interlinia — 1,5 pkt
 • Przypisy dolne — rozmiar czcionki 10 pkt
 • Bibliografia
 • Streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim
 • Słowa kluczowe

Współorganizatorzy konferencji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.