+48 22 59 00 730

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Pozytywna ocena PKA na kierunku Informatyka – studia inżynierskie!

page1