+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Prezydent MANS w Warszawie uhonorowany przez Komisję Edukacji Stowarzyszenia Instytutu Kresów RP

W dniu 25 listopada 2022 roku z okazji „Roku Romantyzmu Polskiego”, uchwalonego przez Sejm RP w dniu 17 listopada 2021 roku, odbyło się w Muzeum Niepodległości w Warszawie uroczyste otwarcie wystawy Stowarzyszenia Plastyków Polskich na Litwie „Elipsa” pt. „Szlakiem Adama Mickiewicza”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Lecha KOŁAKOWSKIEGO. W trakcie uroczystości Prezydent MANS w Warszawie prof. dr hab. Stanisław DAWIDZIUK, dr h. c. m. został uhonorowany przez Komisję Edukacji Stowarzyszenia Instytutu Kresów RP Dyplomem „ZA TRUD I POŚWIĘCENIE NA RZECZ EDUKACJI MŁODZIEŻY POLSKIEJ I KRESOWEJ”, Pucharem Okolicznościowym z okazji Roku Romantyzmu Polskiego oraz został odznaczony Krzyżem za Zasługi za patriotyczne wychowanie młodzieży.