+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Prezydent WSM uhonorowany w Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii

21 lipca podczas uroczystego szczytu „Liderzy, którzy kształtują przyszłość, przyszłość, która kształtuje liderów” na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii, Pan Prezydent WSM w Warszawie, prof. dr hab. Stanisław DAWIDZIUK, Dr h.c.m.  otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Członka Academic Union Oxford.

Academic Union Oxford jest międzynarodowym stowarzyszeniu akademickim zrzeszającym ponad 350 rektorów, naukowców i badaczy uniwersyteckich, które dążą do osiągnięcia ideałów doskonałości akademickiej, innowacji i rozwoju nauki. To zaszczyt, że wkład i zaangażowanie Pana profesora Stanisława DAWIDZIUKA w rozwój nauki w Polsce został uznany i doceniony przez tak prestiżową organizację.

Podczas wystąpienia poświęconego sektorowi uczelni niepublicznych w Polsce przedstawiono wkład WSM w rozwój nauki, a sam szczyt był okazją do nawiązania cennych kontaktów, które w przyszłości przełożą się na poszerzenie współpracy międzynarodowej między WSM a uczelniami na całym świecie.

Podczas szczytu WSM reprezentował Pan Prezydent WSM w Warszawie prof. dr hab. Stanisław DAWIDZIUK, Dr h.c.m. oraz adiunkt Instytutu Pedagogiki i Psychologii Pan dr Patrycjusz MATWIEJCZUK.