+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Prof. Brunon HOŁYST uhonorowany nagrodą Bursztynowy Gryf

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, we wtorek 13 września, odbyła się konferencja poświęcona zapobieganiu samobójstwom. Ta uroczystość była okazją do wręczenia certyfikatu nadania Bursztynowego Gryfa wraz z orderem „z wyrazami wdzięczności za wkład naukowy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci i młodzieży” prof. Brunonowi HOŁYSTOWI. Nagrodę wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej ŁAPIŃSKI oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Józef PARTYKA.

Gratulujemy Panie Profesorze!