+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Rekrutacja studentów do programu Erasmus+

Szanowni Studenci,


Oficjalnie informujemy o nowościach w programie Erasmus+. Otwieramy dzisiaj konkurs dla studentów, którzy w następnym semestrze roku akademickiego 2023/2024 chcieliby wyjechać na studia do zagranicznych uniwersytetów z którymi MANS w Warszawie ma podpisane umowy o współpracy bilateralnej.

Podstawowe informację o zasadach i procedurze udziału w programie Erasmus+ są widoczne na naszej stronie www : https://mans.org.pl/erasmus/rekrutacja-na-studia-do-programu-erasmus/

Chętnych zachęcamy do pilnego składania osobiście swoich formularzy aplikacyjnych w Biurze Erasmus+ MANS pok. F112 do końca kwietnia br. Już na początku maja br. poinformujemy zainteresowanych o wynikach naboru.

Rozpoczniemy wtedy pracę nad programem waszych studiów zagranicznych, pomożemy w aplikacji wg. wymogów uczelni przyjmującej, omówimy warunki wyjazdu oraz zaliczenia wybranych przedmiotów oraz podpiszemy naszą umowę finansową o stypendium z programu Erasmus+. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jest to dla was szansa na bezpłatne studia zagraniczne oraz poznanie nowej kultury akademickiej i społecznej w Europie.