+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Spotkanie władz Uczelni ze studentami obcojęzycznymi

4 listopada 2022 r. o godzinie 12.00 w Auli MAGNA studenci obcojęzyczni mieli okazję spotkać się z prof. dr. hab., dr. h.c.m. Stanisławem DAWIDZIUKIEM, Prezydentem MANS, dr. hab. inż. dr. h.c. Zbigniewem CIEKANOWSKIM, prof. MANS  oraz dr. Piotrem MIKOSIKIEM, koordynatorem studiów obcojęzycznych.

Spotkanie z władzami uczelni zainicjował Samorząd studencki, którego  członkowie moderowali spotkanie. Zostało one zorganizowane, aby odpowiedzieć studentom na nurtujące ich pytania oraz by uszczegółowić zasady organizacji zajęć w bieżącym semestrze.

Pan Prezydent wraz z Panem Rektorem uruchomili kanał bezpośrednich kontaktów ze studentami w sprawach pilnych i wymagających natychmiastowej reakcji. Kontakt będzie możliwy po wcześniejszym zasygnalizowaniu okoliczności w rektoracie.

Dr Piotr MIKOSIK wyraził gotowość do rozwiązywania spraw trudnych, wymagających wyjaśnień oraz reagowania na zgłaszane potrzeby. Kontakt jest możliwy w trakcie dyżuru, który pełniony jest w środę, w godzinach 12-12:30 w sali F206a lub poprzez zgłoszenie sprawy w formie elektronicznej pod adres e-mail piotr.mikosik@mans.org.pl.