+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Sukces wydawnictwa WSM w Warszawie! Poziom I w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe!

Wielki sukces odniosło Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie pierwszym. Od teraz monografiom publikowanym w wydawnictwie WSM przysługiwać będzie 80 punktów. Poniżej mogą Państwo znaleźć dokument z listą. 

Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe