+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Upamiętnij z nami rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

24 lutego 2023 roku będzie 365 dniem okrutnej dla Ukrainy i całego świata wojny.

24 lutego 2022 roku, po miesiącach przygotowań i różnych niesprawiedliwych oskarżeń, Rosja dokonała napaści na Ukrainę. Wcześniej Rosjanie m.in. żądali wykluczenia możliwości poszerzenia NATO i redukcji potencjału militarnego na wschodzie Europy.

Rocznica napaści zbrojnej na granice Ukrainy to dla nas moment na refleksję nad pokojowym obliczem Europy i Świata.
Rok temu wojna stała się okrutnym faktem, który towarzyszyć będzie historii XXI wieku.

W tym dniu zapraszamy do refleksji podsumowującej działania ostatniego roku i wspólnego spojrzenia w przyszłość działań wspierających, integracyjnych i pokojowych.

Wiemy, że te następne tygodnie, miesiące a może nawet lata będą trudne a nawet kluczowe dla sił zbrojnych Ukrainy ale też dla całego narodu ukraińskiego. Dlatego też pozostajemy w gotowości do działań wspierających dzielny naród ukraiński w walce o zwycięstwo i pokój.