+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna VITRUVIAN MAN W POSZUKIWANIU METODY

pt. Vitruvian w rzeczywistości pandemicznej i postpandemicznej

Problematyka metodologii badań społecznych w kontekście trwającej pandemii oraz rzeczywistości postpandemicznej była tematyką V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej VITRUVIAN MAN W POSZUKIWANIU METODYWydarzenie odbyło się 8 października 2022 r. w murach Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, organizowanym przez WydziałPedagogiki i Psychologii MANS.

Zrealizowana debata naukowa pozwoliła na poznanie różnorodnych perspektyw problematyki konferencji. Jej interdyscyplinarny wymiar zapewnił udział reprezentantów różnych ośrodków akademickich w Polsce, nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogiki i Psychologii MANS, nauczycieli szkół, posiadających doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym oraz Studenckiego Koła Naukowego Młodych Pedagogów MENTOR, działającego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Dziękujemy za udział w konferencji zarówno prelegentom, studentom Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, jak i moderatorom: dr hab. Zdzisławowi SIROJCIOWI prof. MANS oraz Dziekanowi Wydziału dr Izabelli KUST.

W imieniu organizatorów Konferencji serdecznie zapraszamy na kolejną edycję.