+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Warsztaty online – gremliny i drivery, czyli odporność psychiczna i zarządzanie emocjami w czasie epidemii

27 kwietnia 2020 r. o godzinie 17:00 na platfromie MS Teams odbędą się warszaty online dotyczące odporności psychicznej i zarządzania emocjami w czasie epidemii. 
Warszataty odbędą się w ramach WSM Online. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

  • Po co nam emocje i czy można nimi zarządzać?
  • Skąd w mojej głowie tyle ograniczeń i dlaczego nie mogę się ich pozbyć?
  • W jaki sposób sprawdzić, czy moja odporność psychiczna jest „kompletna”?
  • Jak i czy w ogóle mogę budować własny potencjał osobisty i zawodowy?
  • Jak mam sobie poradzić ze swoją tzw. „niemocą”?
  • Jakie schematy kierują moimi działaniami? Dlaczego ponawiam błędy, choć chcę ich uniknąć?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas warsztatu online, który poprowadzi:

frankowiak anita 14

Prof. nadzw. dr. hab. Anita Frankowiak

Kulturoznawca, synergolog, komunikolog, dyplomowany coach, ekspert ds. protokołu dyplomatycznego i komunikacji międzykulturowej oraz doradca biznesowy. Pełnomocnik Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej ds. Rozwoju Uczelni. Członek Rady ds. Rozwoju WSM. Od 2019 r. ekspert merytoryczny w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2018 r. ekspert w Zespole ds. oceny ofert uczelni w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2010 r. dyrektor Instytutu Dyplomacji. W latach 2013-2015 Dyrektor Generalny i Zarządzający na Skandynawię i Kraje Nadbałtyckie. Ekspert i trener Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. W latach 2016-2019 Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Izby Coachingu. Autorka jedynego w Polsce poradnika modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a samorządem powiatowym w zakresie rozwiązywania problemów gospodarczych. Autorka wielu strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP. Doradca w zakresie marketingu zewnętrznego i wewnętrznego, PR przedsiębiorstw. W latach 2005-2013 zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2005 do 2011 r. p/o dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego. Ekspert zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Polska Foresight 2020. W latach 2010-2012 kierownik naukowy studiów podyplomowych z zakresu PR i marketingu wewnętrznego z certyfikatem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej wydanym w 2006 r. przez Duński Urząd Patentowy i Urząd Patentowy RP