+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

WSM w gronie znakomitych zagranicznych i polskich uczelni

qol

W dniach 13-14 września 2021 roku we Wrocławiu odbyła się (on-line) kolejna konferencja pt. „Quality of Life”. Organizowana przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego. W konferencji wzięli udział: prof. dr hab. Teresa Słaby (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych), mgr Paulina Soliwoda oraz dr Ronald Dobrzeniecki-Łukaszewicz (Instytut Pedagogiki i Psychologii).