+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Wykład online – Charakterystyka brytyjskiego systemu resocjalizacji nieletnich na przykładzie

Interesujesz się tematyką resocjalizacji, problematyką patologii społecznych lub niedostosowania społecznego?
Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda brytyjski system resocjalizacji?
Już w najbliższą środę zapraszamy na organizowany przez Katedrę Psychologii wykład doktora Marcina Jurczyka, który z perspektywy praktyka i naukowca opowie o brytyjskim systemie resocjalizacji nieletnich.

16 grudnia o godz. 18.00, na platformie Ms Teams

Wykład poprowadzi dr Marcin Jurczyk – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, absolwent pedagogiki UJ o specjalności resocjalizacja, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (APS). Naukowe i zawodowe zainteresowania dotyczą problematyki agresji, niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, patologii społecznych i procesów związanych z resocjalizacją. Członek Rady Redakcyjnej: American Journal of Psychiatry and Neuroscience, International Society for Research on Aggression, The International Corrections and Prisons Association. Redaktor naczelny czasopisma Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych PASSH. Recenzent w czasopismach: Crime & Delinquency, African Educational Research Journal, Psychologia Wychowawcza.
Był wychowawcą w zakładzie penitencjarnym dla nieletnich w Wielkiej Brytanii (Oakhill Secure Training Centre). Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz dziećmi i dorosłymi wykazującymi zaburzenia psychiczne. Uzyskał brytyjski status wykwalifikowanego nauczyciela przydzielony przez Ministerstwo Edukacji w Wielkiej Brytanii – Qualified Teacher Status (QTS Certificate). W ramach pracy kuratora społecznego współpracował z Northamptonshire Youth Offending Service, w którym zajmował się sprawowaniem pieczy nad nieletnimi bezpośrednio skierowanymi przez sąd na okres próby.