+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Wytyczne dotyczące organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV 2

W dniu 21 maja 2020 r. Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. dr hab. Henryk Stańczyk podpisał zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS –CoV-2, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej, trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych, procedury wydania dyplomów i innych dokumentów oraz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.


Tekst dokumentu oraz załączniki poniżej.

Zarządzenie 1/05/2020 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS –CoV-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/05/2020 Rektora WSM w Warszawie w sprawie wytycznych dotyczących w sprawie wytycznych dotyczących dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS –CoV-2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/05/2020 Rektora WSM w Warszawie w sprawie wytycznych dotyczących w sprawie wytycznych dotyczących dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS –CoV-2