mgr Izabela Pakuła

Magister psychologii o specjalności psychologia pracy i organizacji oraz filologii polskiej o specjalności komunikacja społeczna. Oba kierunki ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka czteroletnich Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła także certyfikowaną Szkołę Trenerów Umiejętności Miękkich Metrum, oraz jest absolwentką akredytowanego kursu Coachingu ICF ACSTH w szkole coachingu Coaching Ways. Odbyła liczne staże naukowe m.in. na Uniwersytecie w Padwie, Uniwersytecie w Genui, Uniwersytecie w Sassari oraz na Uniwersytecie w Toronto. Brała udział w interdyscyplinarnych konferencjach naukowych oraz w szkoleniach psychoterapeutycznych w Polskim Instytucie […]

dr Katarzyna Kocoń-Rychter

Doktor nauk medycznych, psycholog, psychoterapeutka.  Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie (2003), kursu psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (2009), obroniła pracę doktorską w IPIN (2010), odbyła studia podyplomowe z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej (SWPS, 2008) i Psychologii Klinicznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej i IPiN, 2012). Doświadczenie zawodowe zdobywa od […]

mgr Ewa Hamerla

Prezes Fundacji Stop Zło, Psycholog, Seksuolog, Terapeuta Par, Trener Zastępowania Agresji, Trener Umiejętności Społecznych, Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Wykształcenie Absolwentka Psychologii na dwóch specjalnościach: Klinicznej oraz Psychoterapii Dzieci i Młodzieży na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie. A także studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.  Oraz Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła szkolenie: Trener Zastępowania Agresji […]

mgr Paulina Soliwoda

Psycholog, pedagog; Psycholog (absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych na kierunku Psychologia, specjalność: psychologia kliniczna), pedagog (absolwentka APS w Warszawie na wydziale Nauk Pedagogicznych na kierunku Pedagogika, specjalność: psychopedagogika kreatywności), profilaktyk, trener. Na co dzień, pracuje jako konsultant w firmie one2tribe zajmujący się wprowadzaniem zmian w organizacjach; jest właścicielem i trenerem umiejętności społecznych i profilaktyki w Centrum Rozwoju i Szkoleń MasterMind Paulina Soliwoda. […]

dr Patrycjusz Matwiejczuk

Psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej i zdrowia, trener, dietetyk. Uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Główne obszary, w których się szkolił i prowadzi praktykę to: poradnictwo psychologiczne, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, psychologia sportu (współpracuje zarówno z zawodowymi sportowcami, jak i osobami uprawiającymi sport amatorsko) oraz neuropsychologia. Realizuje również interdyscyplinarne projekty badawcze. Był liderem grup wolontariatu […]

dr Zbigniew Małysz

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. W latach 2019-2020 asystent w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii – rozprawa doktorska „Wartość eksplanacyjna strukturalnych elementów osobowości w określaniu różnych […]

dr Angelika Kleszczewska-Albińska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka schematu w trakcie szkolenia. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ma doświadczenie w pracy psychologa przedszkolnego. Pracuje w obszarze psychoterapii i poradnictwa psychologicznego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W pracy naukowej specjalizuje się w badaniu tłumienia i wyolbrzymiania bodźców emocjonalnych. Pracuje głównie w obszarach psychologii klinicznej, różnic indywidualnych oraz psychologii emocji.

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii, magister pedagogiki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel. Wykładowca Polish Academy of Social Sciences ang Humanities in London. Członek Polish Psychologist’s Association w Londynie. Uczestniczka oraz organizatorka konferencji naukowych oraz sympozjów w Anglii, Szkocji, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Stanach Zjednoczonych. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem nauczycieli w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, […]

dr Kamil Jaworski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach filozofia i psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna dziecka. Stopień doktorski uzyskał na Uniwersytecie SWPS na podstawie pracy dotyczącej relacyjnego charakteru pamięci zdarzeń (nurt social cognition). Poza działalnością akademicką pracuje również jako psycholog praktyk na styku psychologii edukacyjnej i klinicznej.

dr Małgorzata Błądek-Kolatorska

Z wykształcenia doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej. Moje zainteresowania naukowe dotyczą w dużej mierze grup wykluczenia społecznego oraz grup zamkniętych. Tym środowiskom poświęciłam badania naukowe w Katedrze Psychoprofilaktyki Patologii Społecznej na KUL w Lublinie. Ponadto interesuję się psychologią kliniczną oraz psychologią rozwojową. Wiedzę z tych obszarów nauki wykorzystuję w swojej działalności praktycznej. Od dziewięciu lat prowadzę gabinet psychologiczno-logopedyczny, w którym realizuję […]