+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Konferencja – Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zdrowie, dobrostan, jakość życia

Katedra Psychologii Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na V Międzynarodową Konferencję Naukową: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zdrowie, dobrostan, jakość życia”, która odbędzie się 11 marca 2023 roku.

Ostatnie lata wiążą się ze zmianami funkcjonowania człowieka, jak i całych społeczeństw, w wielu sferach. Negatywne konsekwencje pandemii, wojen, zmian społecznych odcisnęły piętno na ocenach życia w jego fizycznym, psychicznym oraz społecznym aspekcie. Jednocześnie, przeobrażenia społeczno-ustrojowe, rozwój cywilizacyjno-kulturowy, czy globalizacja są procesami nieodzownie powiązanymi z dbałością o jakość życia człowieka. To właśnie te zmiany są impulsem do rozważań nad satysfakcjonującą egzystencją człowieka, nie tylko w kategoriach braku dostatecznych warunków sprzyjających szczęściu, ale również w kategoriach analizy i weryfikacji uniwersalnych czynników pozwalających wieść dobre życie.

Przyjmując perspektywę różnych nauk oraz wynikających z nich ujęć teoretycznych i implikacji praktycznych chcemy uczynić tegoroczną konferencję miejscem wymiany poglądów na temat aktualnej kondycji społeczeństw, perspektyw rozwoju i trudności z którymi muszą mierzyć się w dynamicznie zmieniającej się codzienności. Czas naznaczony pandemią każe uwypuklić w rozważaniach naukowych i praktycznych pojęcie zdrowia, jako jednego z obszarów jakości życia. Jednak bez echa nie mogą pozostać jego pozostałe składowe – zarówno te subiektywne, jak i obiektywne widziane z wielu punktów odniesienia i przez pryzmat różnych czynników. Holistyczne podejście do tematu będzie okazją do spojrzenia na dobrostan, jakość życia i zdrowie z uwzględnieniem różnorodnych wskaźników i płaszczyzn analizy, diagnozy, czy predykcji przyszłości.

Interdyscyplinarny charakter tytułowych pojęć to zaproszenie do teoretyczno – aplikatywnych rozważań o ich istocie i znaczeniu we współczesnym świecie. Zaproszenie na konferencję kierujemy do naukowców i praktyków, którzy w swojej pracy koncentrują się na definiowaniu i analizowaniu ograniczeń oraz kreowaniu możliwości związanych z efektywnym projektowaniem przestrzeni społecznej sprzyjającej osiąganiu szczęścia uwzgledniającej różne dymensje życia ludzkiego.

Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą konferencją. Dla ułatwienia kontaktu z zainteresowanymi podajemy adres e-mail: konferencjamans@gmail.com

Po podjęciu decyzji o udziale w naszych obradach prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/tZiPwizNuqxpij7r5

Termin zgłoszenia do 20 lutego

Rada Naukowa

 • dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI, prof. MANS, Przewodniczący, MANS w Warszawie, Polska
 • dr Aleksandra JĘDRYSZEK-GEISLER, Wiceprzewodnicząca, MANS w Warszawie, Polska
 • prof. dr hab. Tadeusz BĄK, Wiceprzewodniczący, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna, Jarosław, Polska


Członkowie Rady Naukowej

 • prof. Tetiana DUBOVYK, Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii w Kijowie
 • prof. dr hab. Janusz SURZYKIEWICZ, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
 • dr Kazimiera KRÓL, prof. PWSZ w Koninie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, PWSZ w Koninie
 • dr hab. Jolanta ŁODZIŃSKA, prof. UKSW, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, UKSW
 • dr hab. Jan NIEWĘGŁOWSKI, prof. UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW
 • dr hab. Szymon ZMORZYŃSKI,  Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Roland DOBRZENIECKI-ŁUKASIEWICZ, Wydział Pedagogiki i Psychologii, MANS
 • dr Wojciech DRZEŻDŻON, Instytut Nauk Społecznych i Humanistycznych, WSB
 • dr Marcin JURCZYK, Instytut Pedagogiki, UŚ
 • dr Angelika KLESZCZEWSKA-ALBIŃSKA, Wydział Pedagogiki i Psychologii, MANS
 • dr Marek KULESZA, Wydział Studiów Nad Rodziną, UKSW
 • dr Justyna KURTYKA- CHAŁAS, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, UKSW
 • dr Marian MACANDER, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • dr Zbigniew MAŁYSZ, Wydział Pedagogiki i Psychologii, MANS
 • dr Patrycjusz MATWIEJCZUK, Wydział Pedagogiki i Psychologii, MANS
 • dr Wojciech STYK, Zakład Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Krzysztof STAROŃ, Wojskowy Instytut Medyczny,
 • dr Konrad WIERZBICKI, Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW
 • dr Ewa WOJTOWICZ, Wydział Pedagogiki i Psychologii, MANS


Komitet organizacyjny

 • Małgorzata WIŚNIEWSKA, Sekretarz Konferencji, MANS w Warszawie
 • Aleksandra KORAL, Sekretarz Konferencji, MANS w Warszawie
 • dr Kamil JAWORSKI, MANS w Warszawie
 • dr Katarzyna KOCOŃ-RYCHTER, MANS w Warszawie
 • mgr Paulina SOLIWODA, MANS w Warszawie
 • mgr Michał STAŃCZYK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ihor Sliniavskyi, MANS w Warszawie

Agenda

08.30–09.00 Rejestracja gości
09.00–09.10 Przywitanie gości
09.10-09.25 Wystąpienie gościa specjalnego

 • Wystąpienie JE Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
  prof. dr. hab. Stanisława DAWIDZIUKA, Dr h.c.m.
 • Wystąpienie Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr Izabelli KUST
 • Wystąpienie wiceprezes Kryzysowej Pomocy Psychologicznej Organizacji Pozarządowa Miasta Dniepr i Obwodu Dniepropietrowskiego
  mgr Liudmyly YASMANOVYCH

Część I
09.25-11.55

ZDROWIE, DOBROSTAN, JAKOŚĆ ŻYCIA Z PERSPEKTYWY JEDNOSTKI

Moderator: dr Angelika Kleszczewska-Albińska

 1. Dr Katarzyna IŁOWIECKA, Prof. UM w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Analiza wybranych zachowań zdrowotnych osób stosujących spersonalizowane suplementy diety – międzynarodowe badanie ankietowe.
 2. Dr Katarzyna SIDOR, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Makijaż, jeden z elementów kreujących wizerunek kobiety.
 3. Mgr Karolina LEWANDOWSKA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Znaczenie otyłości w zaburzeniu z napadami objadania się.
 4. Dr Aleksandra JĘDRYSZEK-GEISLER, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Zasoby osobiste a wypalenie zawodowe w służbie więziennej.
 5. Mgr Olena TREMBOVETSKA, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London, Motywacja a wytrwałość.
 6. Mgr Svitlana TIMOFIEIEVA, Kryzysowa Pomoc Psychologiczna Organizacja Pozarządowa Miasta Dniepr i Obwodu Dniepropietrowskiego, Zarządzanie stresem we współczesnym świecie.
 7. Mgr Iryna MELNYK, Kryzysowa Pomoc Psychologiczna Organizacja Pozarządowa Miasta Dniepr i Obwodu Dniepropietrowskiego, Humor jako zjawisko psychologiczne. Jego rola w zachowaniu zdrowia psychicznego. Cechy wykorzystywania humoru w pokonywaniu warunków stresu.
 8. Mgr Olena KUPTSOVA, Kryzysowa Pomoc Psychologiczna Organizacja Pozarządowa Miasta Dniepr i Obwodu Dniepropietrowskiego, Samoocena i jej rola w rozwoju osobowości.
 9. Mgr Liudmyla YASMANOVYCH, Kryzysowa Pomoc Psychologiczna Organizacja Pozarządowa Miasta Dniepr i Obwodu Dniepropietrowskiego, Moc zasobowa kobiety i wpływ jej emocji na stan psychologiczny dziecka.
 10. Dr Roland DOBRZENIECKI-ŁUKASIEWICZ, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Odczucie konformtu życia w kontekście pracy z uchodźcami wojennymi.

Część II
11.55-14.25

ZDROWIE, DOBROSTAN, JAKOŚĆ ŻYCIA Z PERSPEKTYWY GRUPY SPOŁECZNEJ

Moderator: dr Patrycjusz Matwiejczuk

 1. Dr hab. Waldemar KLINKOSZ, Prof. UKSW, dr Justyna Iskra, Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Prężność osobowa a psychologiczny dobrostan. Badania studiującej młodzieży.
 2. Dr Patrycjusz MATWIEJCZUK, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Poczucie własnej skuteczności a satysfakcja z życia i dyspozycyjny optymizm pracowników korporacji oraz pracowników branży fitness.
 3. Dr Marcin JURCZYK, Uniwersytet Śląski, Wartości i idee w praktyce resocjalizacyjnej.
 4. Dr Angelika KLESZCZEWSKA-ALBIŃSKA, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Natężenie objawów stresu i emocje przeżywane przez rodziców dzieci urodzonych w terminie i dzieci urodzonych przedwcześnie.
 5. Mgr Serhii TRETYAK, Kryzysowa Pomoc Psychologiczna Organizacja Pozarządowa Miasta Dniepr i Obwodu Dniepropietrowskiego, Długoterminowy wpływ wymuszonej izolacji i niepewności na samotożsamość i stan zdrowia psychicznego dzieci w wieku szkolnym. Dziś i konsekwencje. Jak pomóc im przejść przez wyzwania wojny?
 6. Mgr Klaudia MUCHA-IWANICZKO, Uniwersytet Jagielloński, Emocje migrantów. Dobrostan uczniów w polskiej szkole. Literatura jako narzędzie.
 7. Mgr Joanna LEŚNIAKOWSKA, Uniwersytet Rzeszowski, Motyw przyjaźni w sztuce filmowej na wybranych przykładach.
 8. Mgr Anna KRAKOWSKA, Europejska Uczelnia w Warszawie, eMOCje w szkole. Edukacja w świecie BANI.
 9. Mgr Nina KOTSAR, KRYZYSOWA Pomoc Psychologiczna Organizacja Pozarządowa Miasta Dniepr i Obwodu Dniepropietrowskiego, Psychoedukacja dzieci w oparciu o wartości rodzinne jako klucz do tworzenia przyszłości dobrych relacji rodzinnych i zapobiegania obwinieniu ofiar.
 10. Dr Zbigniew MAŁYSZ, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Między uniwersalizmem, indywidualizmem i kolektywizmem a indygenicznością w psychologii (osobowości): w stronę psychologii narodów i etni (ujęcie teoretyczno-koncepcyjne).

Część III
14.25-16.10

SESJA STUDENCKA

Moderator: dr Katarzyna Kocoń-Rychter

 1. Natalia MODZELEWSKA, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Wdzięczność a satysfakcja z życia.
 2. Łukasz KIERZKOWSKI, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Neuronauka w procesie osiągania dobrostanu psychofizycznego.
 3. Klaudia MIKOŁAJCZYK, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Rola terapii żywieniowej
  w niedożywieniu spowodowanym jadłowstrętem psychicznym – opis przypadku.
 4. Joanna UPCHURCH, Wiktoria Zdon, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Patient activation and engagement in patient-health care provider communication on improving patient’s health.
 5. Aleksander NIEŚCIOR, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Czy potrafimy sprostać wyzwaniom, jakie stawiają nam kryzysy humanitarne? Analiza artykułów w kontekście wojny na Ukrainie oraz kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

SESJA POSTEROWA

(umieszczona zostanie na podstronie konferencji)

 1. Dr Wojciech STYK, dr hab. Szymon Zmorzyński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Turbinowy model otyłości. Poprzez piętno wyglądu do zwiększonej masy ciała.
 2. Mgr Olena TREMBOVETSKA, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London, Motywacja a wytrwałość.
 3. Mgr Urszula WALCZAK, Polish University Abroad in London, Dobrostan psychiczny i jego znaczenie w życiu współczesnego człowieka.

16.10 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Postery