+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Konferencja – Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zdrowie, dobrostan, jakość życia

Katedra Psychologii Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na V Międzynarodową Konferencję Naukową: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zdrowie, dobrostan, jakość życia”, która odbędzie się 11 marca 2023 roku.

Ostatnie lata wiążą się ze zmianami funkcjonowania człowieka, jak i całych społeczeństw, w wielu sferach. Negatywne konsekwencje pandemii, wojen, zmian społecznych odcisnęły piętno na ocenach życia w jego fizycznym, psychicznym oraz społecznym aspekcie. Jednocześnie, przeobrażenia społeczno-ustrojowe, rozwój cywilizacyjno-kulturowy, czy globalizacja są procesami nieodzownie powiązanymi z dbałością o jakość życia człowieka. To właśnie te zmiany są impulsem do rozważań nad satysfakcjonującą egzystencją człowieka, nie tylko w kategoriach braku dostatecznych warunków sprzyjających szczęściu, ale również w kategoriach analizy i weryfikacji uniwersalnych czynników pozwalających wieść dobre życie.

Przyjmując perspektywę różnych nauk oraz wynikających z nich ujęć teoretycznych i implikacji praktycznych chcemy uczynić tegoroczną konferencję miejscem wymiany poglądów na temat aktualnej kondycji społeczeństw, perspektyw rozwoju i trudności z którymi muszą mierzyć się w dynamicznie zmieniającej się codzienności. Czas naznaczony pandemią każe uwypuklić w rozważaniach naukowych i praktycznych pojęcie zdrowia, jako jednego z obszarów jakości życia. Jednak bez echa nie mogą pozostać jego pozostałe składowe – zarówno te subiektywne, jak i obiektywne widziane z wielu punktów odniesienia i przez pryzmat różnych czynników. Holistyczne podejście do tematu będzie okazją do spojrzenia na dobrostan, jakość życia i zdrowie z uwzględnieniem różnorodnych wskaźników i płaszczyzn analizy, diagnozy, czy predykcji przyszłości.

Interdyscyplinarny charakter tytułowych pojęć to zaproszenie do teoretyczno – aplikatywnych rozważań o ich istocie i znaczeniu we współczesnym świecie. Zaproszenie na konferencję kierujemy do naukowców i praktyków, którzy w swojej pracy koncentrują się na definiowaniu i analizowaniu ograniczeń oraz kreowaniu możliwości związanych z efektywnym projektowaniem przestrzeni społecznej sprzyjającej osiąganiu szczęścia uwzgledniającej różne dymensje życia ludzkiego.

Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą konferencją. Dla ułatwienia kontaktu z zainteresowanymi podajemy adres e-mail: konferencjamans@gmail.com

Po podjęciu decyzji o udziale w naszych obradach prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBz7ZjicH2GOu-9bf_yf9W-zAzQqYY0oqaWuXVbD65xMA7Zw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1

WartosciIdeeMarzec