+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wizyta studyjna delegacji nauczycieli z Islandii

W dniu 01 czerwca 2023 r. w ramach Programu Erasmus+ (https://mans.org.pl/erasmus/) odbyła się zaplanowana wizyta studyjna delegacji nauczycieli z Islandii na Wydziale Nauk Społecznych w Menedżerskiej Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. 

W trakcie tej wizyty mieliśmy przyjemność usłyszeć i zobaczyć opowieść o przepięknej Islandii, którą przygotowali zaprzyjaźnieni z nami nauczyciele ze szkół średnich w Islandii, którzy coraz częściej pracują z polską młodzieżą w swoich szkołach. Dlatego też przyjeżdżają do nas na krótkie spotkania i szkolenia, w tym przypadku z pracownikami naukowymi naszego Wydziału Pedagogiki i Psychologii MANS, pod kierunkiem Dziekan dr Izabelii Kust oraz dr Joanna Michalak-Dawidziuk, Prorektor ds. Dydaktycznych MANS.

Pomysłodawcami szkolenia byli nasi goście z Islandii, nauczyciele pracujący na co dzień w Fjölbraut í Mosfellsbæ (publiczne licea na przedmieściach Reykjavíku). Jeśli jesteś zainteresowany, możesz zobaczyć ich stronę internetową: https://www.fmos.is/ . W szkołach tych dominują uczniowie w przedziale wiekowym 16-19 lat, a wśród nich jest wielu uczniów polskiego pochodzenia. Dlatego nauczyciele chcieli dowiedzieć się więcej o polskim systemie szkolnictwa, który pomógłby im w kontaktach z polskimi uczniami i ich rodzinami. Temu celowi służyło omówienie przez Panią Dziekan dr Izabelli Kust systemu oświaty w Polsce (PREZENTACJA W ZAŁĄCZENIU) oraz pakiet materiałów przekazanych uczestnikom spotkania, w tym monografia autorstwa dr Joanny Michalak-Dawidziuk Kształcenie nauczycieli – perspektywa studentów w Polsce i Portugalii (Teacher education  from the point of view of students in Poland and Portugal).

 W spotkaniu brali również aktywny udział nauczyciele oraz uczniowie z naszego Liceum MANS, którzy przeprowadzili wspólne z naszymi Gośćmi lekcje terenowe, zwiedzając podczas gier ulicznych najważniejsze miejsca warszawskiej Pragi.