+48 22 59 00 730

dr hab. Mostefa Ider, prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Ph.D. in Mathematics, From Laval University, Canada .  Lecturer in Operations Research, Mathematics, Descriptive Statistics, Mathematical Statistics, and Econometrics at WSHIU Poznan.  Ex-Professor of Strategic Management in the Department of Strategy and Methods of Management at Wroclaw University of Economics, and in charge of The Modules of Strategic Management, Operations Management, and Business Analytics in the International […]

mgr Karol Sikora

Mgr Karol Sikora jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Rachunkowość zarządcza na Uniwersytecie Szczecińskim i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył także kurs dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada certyfikat Lean Sigma Black Belt oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Od ponad 22 lat związany zawodowo z obszarem controllingu, […]

dr Elżbieta Kotowska

Absolwentka UW, doktor nauk ekonomicznych.  Jest docentem w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie  i pełnomocnikiem JM Rektora  ds. nauczania. Wykłada także na Politechnice Warszawskiej. Główny obszar zainteresowań to finanse publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem podatków oraz zarządzanie publiczne. W swoim dorobku ma publikacje na ten temat. Jest autorem i współautorem 6 podręczników z tego zakresu, oraz wielu artykułów publikowanych w wydawnictwach WSM w W-wie i PW. Aktywnie uczestniczy w życiu […]

dr hab. Marek Garbicz

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej w 1975 roku. Przygotował na potrzeby nauczania w SGH i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i prowadzi wykłady z mikroekonomii i makroekonomii oraz ekonomii rozwoju na różnych poziomach zaawansowania i dla różnych słuchaczy.Wypromował od 2000 roku 7 doktorów nauk ekonomicznych, recenzował kilka prac doktorskich.Zainteresowania naukowe koncentrują się na teoretycznych problemach mikroekonomii i makroekonomii, ekonomii rozwoju oraz problemach rynków energetycznych. Opublikowany dorobek obejmuje kilkadziesiąt publikacji z ekonomii. […]

dr hab. Marek Gruchelski prof. MANS kierownik Zakładu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Ekonomiczno Społecznego i Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Wisconsin Whitewater w USA. Od 1975 roku wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej obejmujące m.in. […]