mgr Barbara Zasada

Mgr ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie /obecnie SGH/. Jest też absolwentką 2 – letniego Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Pracę zawodową związała z nauczaniem, najpierw jako asystent, a potem jako wykładowca przedmiotów związanych z szeroko rozumianą rachunkowością. Swoje teoretyczne zainteresowania rachunkowością miała możliwość zweryfikować w praktycznej działalności, gdyż przez wiele lat pełniła funkcję głównego księgowego. Łączyła więc teorię z praktyką – dla dobra […]

mgr Karol Sikora

Mgr Karol Sikora jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Rachunkowość zarządcza na Uniwersytecie Szczecińskim i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył także kurs dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada certyfikat Lean Sigma Black Belt oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Od ponad 22 lat związany zawodowo z obszarem controllingu, […]

dr Elżbieta Kotowska

Absolwentka UW, doktor nauk ekonomicznych.  Jest docentem w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie  i pełnomocnikiem JM Rektora  ds. nauczania. Wykłada także na Politechnice Warszawskiej. Główny obszar zainteresowań to finanse publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem podatków oraz zarządzanie publiczne. W swoim dorobku ma publikacje na ten temat. Jest autorem i współautorem 6 podręczników z tego zakresu, oraz wielu artykułów publikowanych w wydawnictwach WSM w W-wie i PW. Aktywnie uczestniczy w życiu […]

prof. dr hab. Marek Garbicz

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej w 1975 roku. Przygotował na potrzeby nauczania w SGH i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i prowadzi wykłady z mikroekonomii i makroekonomii oraz ekonomii rozwoju na różnych poziomach zaawansowania i dla różnych słuchaczy.Wypromował od 2000 roku 7 doktorów nauk ekonomicznych, recenzował kilka prac doktorskich.Zainteresowania naukowe koncentrują się na teoretycznych problemach mikroekonomii i makroekonomii, ekonomii rozwoju oraz problemach rynków energetycznych. Opublikowany dorobek obejmuje kilkadziesiąt publikacji z ekonomii. […]

dr hab. Marek Gruchelski prof. MANS

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Ekonomiczno Społecznego i Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Wisconsin Whitewater w USA. Od 1975 roku wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej obejmujące m.in. […]