mgr Artur Karwatka

Mgr Artur Karwatka jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Projektami Informatycznymi na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Informatykę Gospodarczą na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Strategii Marki organizowaną przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Prowadzi zajęcia na kierunkach Informatyka i Zarządzanie.

dr inż. Paweł Figat

Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, specjalność – systemy wspomagania decyzji, stopień naukowy nadany w 2007 r. Absolwent wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W obszarze zainteresowań dr. Figata leżą zagadnienia związane z tematyką komputerowego wspomagania decyzji, metod steganograficznych, problematyką programowania równoległego i współbieżnego a także zasadami zapewnienia dostępności treści i dokumentów zgodnie z wymogami WCAG 2.1. Pozostała działalność skupia się wokół zajęć […]

dr hab. Marcin Paprzycki prof. MANS

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Metody Numeryczne i Programowanie. Pracę doktorską Parallelization of Boundary Value Problem Solvers pod kierunkiem prof. I. Gladwell’a obronił na wydziale Matematyki na Southern Methodist University, Dallas, Texas. Rozprawę habilitacyjną High Performance Algorithms for Matrices with Block Structures przedstawił w 2008 r. w Instytucie Programowania Równoległego Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Autor i współautor licznych książek i publikacji z dziedziny informatyki i matematyki obliczeniowej. Redaktor wielu […]

dr inż Andrzej Góralski

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz doktorem nauk technicznych w zakresie elektroniki (temat pracy doktorskiej – Uniwersalne, rozproszone systemy pomiarowe monitorujące środowisko w heterogenicznym otoczeniu sieciowym). Posiada certyfikaty szkoleń technicznych. Przez około 30 lat pracy zawodowej m.in. na stanowiskach programisty, projektanta, administratora, konsultanta, specjalisty, analityka, menedżera zdobył wszechstronne doświadczenie zawodowe. Zna systemy i aplikacje wykorzystywane w biznesie jak i w […]