+48 22 59 00 730

Zasady wyjazdów na studia pracowników naukowych i administracyjnych

Kto, gdzie i na jakich zasadach może wyjechać

Zasady wyjazdów nauczycieli akademickich Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w celach dydaktycznych w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2022/2023 – wyjazdy typu STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ STA mogą odbywać się wyłącznie do zagranicznych uczelni partnerskich posiadających ważną Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027), z którymi MANS w Warszawie podpisał stosowne umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc oraz dyscyplin naukowych.
Wyjechać mogą nauczyciele akademiccy będący pracownikami MANS. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.
Wyjazdy są realizowane w miarę napływu zgłoszeń i dostępności środków.

Kwalifikację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora.

Uczelnie Partnerskie

Umowa finansowa

Formularz aplikacyjny dla pracowników naukowych
Formularz aplikacyjny dla pracowników administracyjnych

Zespoł WSM

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.