+48 22 59 00 730

Zasady wyjazdów na studia pracowników naukowych i administracyjnych

Kto, gdzie i na jakich zasadach może wyjechać

Zasady wyjazdów nauczycieli akademickich Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w celach dydaktycznych w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2022/2023 – wyjazdy typu STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ STA mogą odbywać się wyłącznie do zagranicznych uczelni partnerskich posiadających ważną Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027), z którymi MANS w Warszawie podpisał stosowne umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc oraz dyscyplin naukowych.
Wyjechać mogą nauczyciele akademiccy będący pracownikami MANS. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.
Wyjazdy są realizowane w miarę napływu zgłoszeń i dostępności środków.

Kwalifikację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora.

Uczelnie Partnerskie

Umowa finansowa

Formularz aplikacyjny dla pracowników naukowych
Formularz aplikacyjny dla pracowników administracyjnych

Zespoł WSM