dr hab. Zbigniew Modrzejewski

Dr hab. nauk o bezpieczeństwie od 2020 r. Oficer rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. Uczestnik operacji stabilizacyjnej w Republice Iraku w 2006 r. W latach 2008-2016 asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej Akademii Obrony Narodowej. W latach 2016-2021 kierownik Zakładu Działań Informacyjnych, a następnie kierownik Zakładu Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej. […]

dr hab. Norbert Malec

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w Warszawie; w sferze naukowej koncentruje się wokół zagadnień związanych z kryminologią i kryminalistyką i bezpieczeństwem. Autor artykułów naukowych z zakresu nauk penalnych i prawa karnego opublikowanych w czasopismach prawniczych.

dr hab. Jarosław Kostrubiec prof Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauki prawne; Stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dienst w Niemczech w Katedrze Prawa Publicznego, Ogólnej Nauki o Państwie i Filozofii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu (2005/2006 r.); Uczestnik seminarium (2005 r.) w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte). Był prezesem Koła Naukowego Prawników (1999/2000); Of Counsel w Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. oraz kancelarii adwokackiej […]

dr hab. Marek Gruchelski prof. MANS

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Ekonomiczno Społecznego i Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Wisconsin Whitewater w USA. Od 1975 roku wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej obejmujące m.in. […]

dr hab. inż. Valeriy Kuznetsov prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Obecnie profesor MANS oraz IK, specjalność transport elektryczny. Pełnomocnik dyrektora ds. współpracy z rynkami Wschodnimi Instytut Kolejnictwa, był profesorem wizytującym Politechniki Warszawskiej na Wydziale Transportu. Był także kierownikiem Działu Zarządzania Projektami, profesorem w Katedrze Inteligentnych systemów zasilania i prodziekanem Wydziału Edukacji Zaocznej w Dniprowskim Narodowym Uniwersytecie Transportu Kolejowego, Dnipro Ukraina. Ma doświadczenie jako audytor energetyczny w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy “Kijowski Instytut […]

dr hab. Marcin Paprzycki prof. MANS

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Metody Numeryczne i Programowanie. Pracę doktorską Parallelization of Boundary Value Problem Solvers pod kierunkiem prof. I. Gladwell’a obronił na wydziale Matematyki na Southern Methodist University, Dallas, Texas. Rozprawę habilitacyjną High Performance Algorithms for Matrices with Block Structures przedstawił w 2008 r. w Instytucie Programowania Równoległego Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Autor i współautor licznych książek i publikacji z dziedziny informatyki i matematyki obliczeniowej. Redaktor wielu […]

dr hab. Czesława Christowa prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Od 25 lat pracuje na stanowisku profesora. Prowadzi badania naukowe. Jest autorką 174 publikacji naukowych, w tym 7 monografii. 51 pozycji wydawniczych opublikowała we współautorstwie. Zrealizowała 78 projektów naukowych. W 61 projektach […]

dr hab. Anna Bąkiewicz

Profesor MANS; zainteresowania naukowe m.in. zarządzanie: marketing, zarządzanie międzykulturowe, marketing międzynarodowy, kultura organizacyjna i zarządzanie firmą rodzinną; promotor prac dyplomowych i doktorskich; autor ponad 100 publikacji naukowych; bogate doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych; partner w agencji doradztwa personalnego; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia organizacji pracodawców.