mgr Aneta Parker

Doświadczony nauczyciel akademicki przedmiotów, zwłaszcza w języku angielskim takich jak np. Strategia internetowa w Internecie, Przemówienia Publiczne, Management of R & D and technology transfer, Marketing Międzynarodowy, Komunikacja w biznesie, Project Management. Wykształcenie Tytuł Magistra zdobyty na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie, w dziedzinie Ekonomii – październik 2015- do lipiec 2017;Tytuł Licencjata Sztuk Komunikacyjnych i dziennikarstwa, z honorami „Cum Lade” i „Program Distinction” z Uniwersytetu The Richard Stockton […]

mgr Anna Kacprzak

Anna Kacprzak – doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, nauczyciel akademicki z dwudziestoletnim stażem zawodowym, coach z zakresu zarządzania i marketingu, koordynator i wykonawca projektów unijnych z zakresu zarządzania. Absolwentka studiów MBA, studiów doktoranckich realizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu projektami, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Autorka licznych artykułów zarówno krajowych jak i zagranicznych. W 2019 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2021-2022 vice dyrektor […]

dr Sylwester Pietrzyk

Adiunkt w Katedrze Zarzadzania Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. (od 2020). Praktyk biznesu, trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, 2000), certyfikowany konsultant biznesowy, konsultant HR. Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SGH. Doświadczenie jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny. W obszarze jego zainteresowań naukowych jest zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą w organizacji, problem senioralizacji społeczeństwa, zarządzanie […]

dr Barbara Pawłowska

Adiunkt w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Wykształcenie.W 2011 r. Uchwałą Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie uzyskałam tytuł dra nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych w SGH [2006].Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bankowości w SGH [2000].Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS/SGH. Doświadczenie dydaktyczno-badawcze.Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, od 2001 roku wykładowca w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, Wydział […]

dr Piotr Mikosik

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego, zarządzania procesami oraz innowacyjnych metod rozwoju organizacji. Ponadto jest certyfikowanym coachem ICC. Założył studia podyplomowe z coachingu przygotowujące do uzyskania międzynarodowej akredytacji ICF www.coaching.wsm.warszawa.pl oraz studia podyplomowe dla trenerów biznesu www.trener.wsm.warszawa.pl. Doświadczenie biznesowe zdobywał między innymi jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej Impac Systems oraz w firmie z branży IT – Intercon Sp z o.o. Jego zainteresowania […]

dr Agnieszka Łuczak

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskie i doktoranckie). Od 1997 r. pracuje w uczelniach prowadząc zajęcia z szeroko rozumianej problematyki marketingowej. W ramach pracy w szkolnictwie wyższym zajmowała się koordynacją merytoryczną kilku projektów międzynarodowych w ramach programu Life Long Learning. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.1. współtworzyła Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu handlowiec.  W latach 2005-2006 była […]

dr Agnieszka Król

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie nt. Kształtowania kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.  Posiada dyplom Executive Master of Business Administration (EMBA). Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Technicznych MANS. Kierownik i członek projektów badawczych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2014- 2020) Działanie 1.2 Działalność badawczo […]

dr Paweł Dąbrowski

Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w doradztwie, szkoleniach i prowadzeniu własnego biznesu.  Był założycielem i dyrektorem Centrum Negocjacji Konfederacji Pracodawców Polskich oraz prezydentem and Industry (zachodnich dzielnic Melbourne). Jako konsultant przygotowywał biznesplany i analizy inwestycyjne był zaangażowany w międzynarodowe projekty kooperacyjne i inwestycyjne. Paweł J. Dąbrowski jest doktorem zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i magistrem matematyki, ukończył Podyplomowe Studia Pedagogiki Twórczości,uzyskał Podyplomowy Certyfikat Księgowości na Uniwersytecie […]

dr Artur Czech

Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia o specjalności konsumpcja obroniony w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, gdzie również ukończył dzienne studia doktoranckie z ekonomii oraz podyplomowe studium doskonalenia pedagogicznego.Dzienne studnia magisterskie na kierunku Zarządzanie ukończył w Instytucie Zarządzania i Marketingu Politechniki Białostockiej.Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: podstawy statystyki, […]

dr Jan Boguski

Absolwent pięcioletnich dziennych studiów magisterskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania i marketingu na Wydziale Menedżerskim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.Autor książek, rozdziałów oraz artykułów naukowych. Publikacje cytowane w ośrodkach akademickich w Polsce (m. n. Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Kielce, Katowice, Lublin) oraz za granicą (Francja, Ukraina, […]