+48 22 59 00 730

mgr Barbara Zasada

Mgr ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie /obecnie SGH/. Jest też absolwentką 2 – letniego Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.

Pracę zawodową związała z nauczaniem, najpierw jako asystent, a potem jako wykładowca przedmiotów związanych z szeroko rozumianą rachunkowością. Swoje teoretyczne zainteresowania rachunkowością miała możliwość zweryfikować w praktycznej działalności, gdyż przez wiele lat pełniła funkcję głównego księgowego. Łączyła więc teorię z praktyką – dla dobra teorii.W działalności dydaktycznej silnie nawiązuje do praktyki, przekazując swoim studentom najlepsze wzorce rozwiązań praktycznych. W swoim dorobku posiada materiały dydaktyczne wykorzystywane do wewnętrznych celów szkoleniowych.

Dyżury

Kontakt