+48 22 59 00 730

mgr Aneta Parker

Doświadczony nauczyciel akademicki przedmiotów, zwłaszcza w języku angielskim takich jak np. Strategia internetowa w Internecie, Przemówienia Publiczne, Management of R & D and technology transfer, Marketing Międzynarodowy, Komunikacja w biznesie, Project Management.

Wykształcenie

Tytuł Magistra zdobyty na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie, w dziedzinie Ekonomii – październik 2015- do lipiec 2017;
Tytuł Licencjata Sztuk Komunikacyjnych i dziennikarstwa, z honorami „Cum Lade” i „Program Distinction” z Uniwersytetu The Richard Stockton z New Jersey, New Jersey, USA; styczeń 2006- do sierpień 2009.
Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską pt. „Zachowania organizacyjne ludzi w specyficznych miejscach pracy i życia na podstawie testów osobowościowych.”
W latach 2010-2018 pracownik ds. bezpieczeństwa i komfortu pasażerów Linii Lotniczych Emirates, od 2014 r manager załogi lotniczej, Dubaj, ZEA – odpowiedzialność za zarządzanie załogą w czasie lotów i sesji trenerskich, wdrażanie strategii budujących drużynę i upewnianie się, że wszystkie oferowane formy usług spełniają standardy przedstawione przez wizję i misję charakteryzującą firmę Emirates; Trener, wykładowca w placówce szkoleniowej Emirackich linii lotniczych, takich przedmiotów jak: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Management zróżnicowanej grupy społecznej; Serwis; Budowanie zespołu; Organizacyjne procedury lotniskowe; Budowanie empatii; Rozpoznawanie zachowań terrorystycznych.
W latach 2008-2009 była również dziennikarzem i redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego Uniwersytetu Stockton, New Jersey,USA;

Dyżury

Kontakt