+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 08/09/2022 Rektora MANS w sprawie wzorów decyzji dotyczących przyznaniu bądź nie przyznaniu pomocy materialnej studentom Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2022/2023

Pobierz